Přeskočit na obsah

221 – Místo Betléma

Noty k písni číslo 221 – Místo Betléma

1. Místo Betléma pospěšme k oltáři / a na kolena padněme s pastýři / zde před Ježíšem v oltářní svátosti / s ponížeností.

2. Tak nás miloval, z nebe k nám sestoupil, / vše obětoval, aby nás vykoupil; / od narození zakoušel úzkosti / lidské bytosti.

3. V jesličkách ležel při svém narození, / na kříži umřel pro naše spasení; / nám se zanechal v oltářní svátosti / z velké milosti.

4. Dobrý Ježíši, Spasiteli milý, / rač naší duši přidat svaté síly, / ať následujem vždycky tvé jednání; / dej požehnání.

5. Tebe chcem v chrámě často navštěvovat, / tobě se klanět, za všechno děkovat; / dej, ať v nás hoří Boží lásky plamen / bez konce. Amen.


M4 5

T ~ : Poimon 1856 – N: zlidovělý