Přeskočit na obsah

222 – Nesem vám noviny

Noty k písni číslo 222 – Nesem vám noviny

1. Nesem vám noviny, poslouchejte, / z betlémské krajiny, pozor dejte. [: Slyšte je pilně a neomylně; :] rozjímejte!

2. Syna porodila čistá Panna, / v jesličky vložila Krista Pána, [: jej ovinula a zavinula :] plenčičkama.

3. Andělé nebeští k němu přišli / a také pastýři hned se sešli, [: jeho vítali, jeho chválili, :] dary nesli.

4. My také, křesťané, nemeškejme, / k těm svatým jesličkám pospíchejme, [: Ježíše svého, Pána našeho :] přivítejme.

5. Vítej nám, Ježíšku, z nebe daný, / který ses narodil z čisté Panny; [: pohlédni na nás a přijmi od nás :] tyto dary.

6. Z nebe jsi sestoupil z pouhé lásky, / krásné Jezulátko, kvítku rajský; [: jak jsi spanilý a ušlechtilý, :] celý krásný.

7. Přijmi ty nábožné dary od nás, / milostivý Králi a Pane náš; [: svoje poddané, tobě oddané :] ty dobře znáš.

8. Děkujem ti za tvé narození, / které nám přineslo vykoupení, [: na které jistě čekalo lidské :] pokolení.


M1 2 3 4

Tx: Bečák 1847 – N: vžitý