Přeskočit na obsah

223 – Poslouchejte, křesťané

Noty k písni číslo 223 – Poslouchejte, křesťané

1. Poslouchejte, křesťané, / co se to stalo před lety dávno v Betlémě; / pozorně slyšte noviny jisté, tajemné.

2. Narodil se Kristus Pán / z chudičké Panny, on, Pán nad pány, přišel k nám; / radostí málo, žalostí mnoho trpěl sám.

3. V plenky jej zavinula, / krásného syna, Maria Panna spanilá; / v jesličky malé andělů krále vložila.

4. Synu Boží milostný, / proč ses tak snížil, k nám se ponížil, všemocný? / V nebi jsi králem, přišel jsi na zem chudobný.

5. Z lásky k nám to učinil, / z nebeské vlasti v pozemské strasti sestoupil; / ponížil sebe, aby nám nebe navrátil.

6. Vítej, Kriste žádaný, / hoden jsi chvály, nebeský králi přejasný; / ty jsi náš poklad, spasení základ převzácný.


M1 2 3 4

TxN: Český dekachord 1642