Přeskočit na obsah

224 – Tichá noc

Noty k písni číslo 224 – Tichá noc

1. Tichá noc, přesvatá noc. / V spánku svém dýchá zem, / půlnoc odbila, město šlo spát, / zdřímli dávno i pastýři stád; [: jen Boží láska, ta bdí. :]

2. Tichá noc, přesvatá noc, / náhle v ní jásot zní, / vstávej, lide můj, tmu z očí střes, / v městě Betlémě Bůh zrozen dnes, [: z lásky se člověkem stal. :]

3. Tichá noc, přesvatá noc, / stín a mráz vůkol nás, / v hloubi srdce však Gloria hřmí, / dík, že hříšník se s důvěrou smí [: u svaté Rodiny hřát. :]


M1 2 3

T: V. Renč 1968 – N: F. Gruber 1818