Přeskočit na obsah

225 – Veselé vánoční hody!

Noty k písni číslo 225 – Veselé vánoční hody!

1. Veselé vánoční hody! / Zpívejme všichni koledy: / o tom, co se vskutku stalo, / že se lidem narodilo Děťátko.

2. On je světa Spasitelem, / Slovo učiněné tělem, / Syn Boží a syn člověka, / na nějž tvorstvo věky čeká, Děťátko.

3. Jehož Maria počala, / v Betlémě ho porodila, / položila do jesliček, / zavinula do plenčiček, Děťátko.

4. Vůl a oslík nad ním stáli / a svým dechem zahřívali / chudé lidské nemluvňátko, / slavné Boží pacholátko, Děťátko.

5. Na tvé betlémské jesličky / svítí jen z nebe hvězdičky; / všemu tvorstvu oděv dáváš, / sám jsi nahý a nic nemáš, Děťátko.

6. Andělé i pastuškové / zpívají ti chvály nové: / Vítej nám, nebeský Králi, / tebe jsme si dávno přáli, Děťátko!


M1 2 3

T ~ : B. Bridel 1658 – Nx: Šteyer 1683