Přeskočit na obsah

226 – Vítaný buď, Ježíšku

Noty k písni číslo 226 – Vítaný buď, Ježíšku

1. Vítaný buď, Ježíšku, / v oltářní Svátosti. / Podej nám svou ručičku, / vzácný nebes hosti. / Z Panny narozený, / v jesličky vložený, / poklade náš drahý.

2. My k tobě přicházíme / v tomto našem chrámě / a tebe velebíme / v oltářním Betlémě. / Vyslyš naše prosby, / zbav nás světa zloby, / kvítečku spanilý!

3. Spasiteli nejdražší, / Vykupiteli náš! / Ochraňuj duši naši / v tento vánoční čas. / Popřej nám milosti, / v oltářní Svátosti, / Pane, požehnej nás.

4. Zachovej nás v milosti, / Ježíši rozmilý, / abychom tě s radostí / zde v chrámě hledali, / v Betlémě to časném / a jednou i věčném / radovat se mohli.


TN: zlidovělý