Přeskočit na obsah

284 – Slyšte, slyšte, pastuškové

Noty k písni číslo 284 – Slyšte, slyšte, pastuškové

1. Slyšte, slyšte, pastuškové, / jaké znějí zpěvy nové / v této noční hodině / u betlémské jeskyně.

2. Andělé tam sestupují, / slávu a čest prozpěvují, / pacholátku nadšeně, / jež tu leží na seně.

3. To děťátko je Syn Boží, / od něho je všechno zboží; / zde však leží maličký, / synek chudé matičky.

4. Pěstoun Josef po Betlémě / hledal nocleh Pánu země, / nikdo neměl místečka / pro tohoto poutníčka.

5. V jeslích leží pacholátko, / plesej, jásej, šťastná Matko, / i když Betlém nezná tě, / ty zde nejsi v samotě.

6. Sbor andělů jak své paní / s uctivostí se ti klaní, / nemluvňátko líbají, / radostně je vítají.

7. Až sem od východu z dáli / pospíchají moudří králi, / aby vzdali chválu, čest / tomu, jenž Král králů jest.

8. I my jdeme k chudé stáji, / ta dnes podobá se ráji: / píseň andělů tam zní / a Pán všeho bydlí v ní.

9. Přimlouvej se, Boží Matko, / která chováš Jezulátko, / ať svou ruku vztáhne k nám / a laskavě žehná nám.


M1 2 3 4

TN: KSJ 1863