Přeskočit na obsah

286 – S chudými pastýři

Noty k písni číslo 286 – S chudými pastýři

1. S chudými pastýři / klaňme se Ježíši / v Svátosti oltářní / s pokorou nejtišší.

2. Ježíš k nám sestoupil, / aby nás vykoupil, / klanějme se jemu, / Pánu laskavému.

3. Velmi se ponížil, / jesle sobě zvolil / při svém narození / pro naše spasení.

4. Náš milý Ježíši, / dobroto nejvyšší, / k plnění vůle tvé / uděl požehnání.

5. Až pak se přiblíží / poslední den zdejší, / přijmi nás do ráje, / do věčné slávy své!


M4

TN: lidový