Přeskočit na obsah

287 – Poslyšte, bratři, jen

Noty k písni číslo 287 – Poslyšte, bratři, jen

1. Poslyšte, bratři, jen, / není to žádný sen. / Divný to věru zjev, / andělský slyšet zpěv. [: Andělů sbory se všemi tvory :] zpívají aleluja! / Zpívají aleluja.

2. Ve městě Betlémě / ve chlévě na seně / Pacholátko leží, / vše spěchá tam, běží [: uvítat Krále, jenž nenadále :] [: zjevil se všemu světu. :]

3. Každý dárky nese / v radosti a plese: / jeden má ovečku, / druhý holubičku. [: Ten pomazánku, ten mléko v džbánku, :] [: vše nesou Ježíškovi. :]

4. Maria, matička, / kolébá hošíčka, / líčka mu celuje, / přitom prozpěvuje: [: Hajej, synáčku, můj jedináčku, :] [: mé celé potěšení :]

5. Ó Kriste Ježíši, / Beránku nejtišší, / srdce nám dej vřelé, / milovat tě cele! [: A pak ještě braň, ode zlého chraň :] [: naši milou rodnou zem! :]


T: O. Březina – N: A. V. Klee