Přeskočit na obsah

289 – Co to znamená

Noty k písni číslo 289 – Co to znamená

1. Co to znamená, co to nového? / Neviděl jsem tak nebe jasného. / Hvězdy překrásně svítí, / musí to něco býti. / Musí to něco býti.

2. Ptáčkové hlasem libým zpívají, / pastýři o půlnoci troubějí. / Nikdy to nedělali, / by v noci troubívali, / by v noci troubívali.

3. Anděl v oblacích krásný se snáší, / všemu stvoření radost přináší: / „Sláva na výši Bohu, / na zemi pokoj lidu, / na zemi pokoj lidu!“

4. Narodil se nám Král o půlnoci, / který má nebe, zemi v své moci; / v Betlémě v jeslích leží, / všecko tam k němu běží, / všecko tam k němu běží.

5. Buď za to chvála tobě, náš Králi, / že jsme se toho hodu dočkali, / Božího narození / k našemu potěšení, / k našemu potěšení.


T: J. V. Kamarýt 1831 – N~: P. J. Mathon 1885