Přeskočit na obsah

291 – Ježíška vítat pospěšme

Noty k písni číslo 291 – Ježíška vítat pospěšme

1. Ježíška vítat pospěšme, / radostí svou ho potěšme, / v matčině sladkém objetí / zpívejme s láskou Dítěti: / Vítán buď Boží Syn, Spasitel náš.

2. Sáhněte do svých zlatých strun, / oslavte nový Boží trůn, / andělé, jimž je Pán a král, / rozmnožte jásot našich chval: / Vítán buď Boží Syn, Spasitel náš.

3. Zavějte, vánky, ze zahrad, / probuďte louku, háj i sad, / ať hlasy ptačích šalmají / o novém jaru zpívají: / Vítán buď Boží Syn, Spasitel náš.

4. My pak, jimž On dal spasení, / nad všechno jiné stvoření / plesejme z hloubí duší svých, / ze srdcí k lásce procitlých: / Vítán buď Boží Syn, Spasitel náš.


M5

T~ N~: Šteyer 1683