Přeskočit na obsah

292 – Sióne, již otvírej

K svátku Uvedení Páně do chrámu (2. února)

Noty k písni číslo 292 – Sióne, již otvírej

1. Sióne, již otvírej / brány své a poctu vzdej / Bohu, králi svatému, / Mesiáši pravému, / jehož Panna obětuje, / v chrámě Bohu představuje: / On je věčný Bůh a Pán, / Davidův trůn je mu dán.

2. Slovo Otce věčného, / Světlo světa celého, / před denicí zplozený, / z čisté Panny zrozený / jde se Bohu v oběť dáti; / Simeon jej, Boží Máti, / šťasten bere z ruky tvé / na své lokty vztažené.

3. Hle, dar chudé matičky, / Maria dvě hrdličky / obětuje za Syna; / sama čistá, nevinná, / před lidmi se očišťuje, / zákonu se podrobuje. / Viz, ó křesťane, vzor svůj, / pokoru si zamiluj.

4. Ó Maria, mocnou svou / u Ježíše přímluvou / vypros v této časnosti / potřebných nám milostí! / Až pak skončí naše žití, / světlo věčné ať nám svítí! / Sláva Otci věčnému, / Synu, Duchu Svatému!


Zvuková nahrávka:


M1 2 3

T~ N~: Šteyer 1683