Přeskočit na obsah

293 – Pán je světlo národů

K průvodu o svátku Uvedení Páně do chrámu

Noty k písni číslo 293 – Pán je světlo národů

Pán je světlo národů, Pán je sláva svého lidu.

Simeonův chvalozpěv

Noty k písni číslo 293 – Pán je světlo národů

Nyní žeš, Hospodine, *
 podle svého slova propustit svého služebka v pokoji,

neboť moje oči uviděly tvou spásu, *
 kterou jsi připravil pro všechny národy:

světlo na osvícení pohanům *
 a slávu pro tvůj izraelský lid.


Zvuková nahrávka:


J. Olejník