Přeskočit na obsah

302 – Dokonáno jest

Noty k písni číslo 302 – Dokonáno jest

1. Dokonáno jest, smrt plesá, / Kristu svatá hlava klesá, / ducha Otci odevzdal; / skončena je cesta kříže, / duch se vznáší k nebi blíže. / Pán svou oběť dokonal.

2. Žasni, Golgoto, Pán zmírá, / bolest duše věrné svírá / v této hrozné hodině. / Nejkrásnější hvězda zhasla, / před níž se moc pekla třásla, / zhasla na tvé výšině.

3. Vzorem jasným byl všech ctností, / pravdu kázal s horlivostí, / těšil v každé obtíži; / bídným spěchal ku pomoci, / žehnal, zval vše k svému Otci, / za to skonal na kříži.

4. V oběť duši svou mu dejte, / na kříž oči pozvedejte, / Beránek tam Boží pní! / Vás on v srdci věrně choval, / pro vás život obětoval, / krůpěj krve poslední.

5. Sama příroda též lkala, / hořem pukla tvrdá skála, / slunce zastřelo se tmou. / V základech se země chvěla, / z hrobů vstala mrtvých těla, / všecko vzdalo úctu svou.

6. Z kříže složili v hrob nový / učedníci Ježíšovi / tělo Páně zmučené. / Pokoj svatý kolem dýše, / po bojích tu dřímá tiše / srdce láskou zraněné.

7. Odpočívej zde již sobě / po té strastiplné době, / umučený Ježíši! / Dosti duše tvá i tělo / muk a žalů vytrpělo, / Beránku náš nejtišší!

8. Třetího až dne hrob tmavý / vzplane bleskem božské slávy, / skončen bude lidstva žal. / Duše plesá vykoupená: / Vláda smrti přemožena, / Pán své dílo dokonal!


M1 2 3

Tx: J. Drbohlav 1841 – N~: J. Schütz (Kniha chorální 1847)