Přeskočit na obsah

304 – Hořké muky

Noty k písni číslo 304 – Hořké muky

1. Hořké muky Pána svého / v duši zbožně rozjímám, / dojat láskou kříže jeho / na své hříchy vzpomínám. / Spasitel můj, Pán a Bůh, / splácí všeho světa dluh. / Líbám již svatý kříž, / na němž umřel Pán Ježíš.

2. Ach, kdo sečte všechny rány, / které nese na těle, / v ruce jsou mu hřeby vklány, / hloží bodá na čele; / za nás v mukách umírá, / tak nám nebe otvírá. / Líbám již svatý kříž, / na němž umřel Pán Ježíš.

3. Co se jemu naposmívá, / jak se rouhá lidský hněv, / proudem lásky v zem když splývá / z kříže jeho svatá krev; / viny světa shlazuje, / cenou naší spásy je. / Líbám již svatý kříž, / na němž umřel Pán Ježíš.

4. Maria, ty máti čistá, / pro svých sedm bolestí / usmiř v nebi Pána Krista, / k němu rač nás přivésti! / V ochranu nás tobě dal, / prve nežli dokonal. / Líbám již svatý kříž, / na němž umřel Pán Ježíš.


Tx: J. V. Kamarýt 1832 – N: Kniha chorální 1847