Přeskočit na obsah

309 – Ó Kriste, v tichý postní den

Noty k písni číslo 309 – Ó Kriste, v tichý postní den

Vstup
1. Ó Kriste, v tichý postní den / buď od nás od všech pozdraven / za to, že jsi / pro lidstva hřích / na ramena kříž vzal / a nijak neváhal / vydat se na smrt potupnou.

Před evangeliem
2. Svá srdce připravujeme / a s úctou přistupujeme / k posvátnému / slova stolu. / Neodmítej, Pane, / syny marnotratné, / přijmi nás jako hosty své.

Obětní průvod
3. Dar chleba a vína přijmi / a shlédni, Pane náš vlídný, / na pokání, / s nímž přichází / k oltáři teď tvůj lid. / Rač, Pane, odpustit, / čím jsme tvou lásku zranili.

4. I z nehodných úst chválu svou / rač přijmout, Pane, pokornou. / Nezamítej, / neodsuzuj / ty, kteří písní svou / tvou lásku otcovskou / vzývají a skromně slaví.

Přijímání
5. Nechť svatá tvoje tajemství / nás od vin, hříchů očistí, / poznat dají, / že jsme tvoji, / že ty jsi přítel náš, / k sobě nás přijímáš / a sytíš duše hladové.

6. Dík tobě za čas pokání, / v němž hříchů našich vyznání / teď přijímáš / a podáváš / nám ruku pomocnou, / nedáváš utonout / těm, kterés přijal za syny.

Závěr
7. I když se nyní loučíme / s domem tvé slávy, náš Pane, / zůstaň s námi. / Když mrak temný / snad duši zastíní, / naplň nás radostí / slunce tvé milosti. Amen.


M

Tx N~: Šteyer 1683