Přeskočit na obsah

310 – Poděkujme Kristu Pánu

Noty k písni číslo 310 – Poděkujme Kristu Pánu

1. Poděkujme Kristu Pánu / za každou tu jeho svatou ránu, / že pro jeho umučení / navěky jsme s Bohem usmířeni.

2. Ponížil se, přišel z nebe, / aby získal, duše hříšná, tebe, / a svou lásku nesmrtelnou / zpečetit jde smrtí spasitelnou.

3. Matka žalem ruce spíná, / vidí svého zmučeného syna, / jak on, všemi opuštěný, / prolévá krev nevýslovné ceny.

4. Její duše vyvolená / ví, v čem je té svaté krve cena, / pro smutek však stále těžší / ani slůvkem syna nepotěší.

5. Kriste, pro své umučení / rač nám dáti hříchů odpuštění, / odvrať od nás věčný plamen, / uchovej nás, Jezu Kriste. Amen.


M1

Tx N~: Šteyer 1683