Přeskočit na obsah

317 – Svatý kříži, tebe ctíme

Noty k písni číslo 317 – Svatý kříži, tebe ctíme

1. Svatý kříži, tebe ctíme, / lůžko Pána Ježíše; / v soudný den tě uvidíme / na nebesích skvíti se. [: Slovem, srdcem tebe ctíme, / lůžko Pána Ježíše. :]

2. Svatý znaku umučení, / láskou Boží naplň nás, / chraň nás všeho provinění, / spásu zvěstuj v každý čas! [: Slovem, srdcem tebe ctíme, / lůžko Pána Ježíše. :]

3. Praporem nám, svatý kříži, / v každém našem boji buď; / když nás těžké zkoušky tíží, / pevnou víru v srdci vzbuď. [: Slovem, srdcem tebe ctíme, / lůžko Pána Ježíše. :]

4. K vítězství se jistě blíží, / kdo se k tobě přimkne blíž; / po bojích jej, svatý kříži, / k Otci v nebi povýšíš. [: Slovem, srdcem tebe ctíme, / lůžko Pána Ježíše. :]

5. V tobě, svatý lásky zdroji, / spásu mám i ochranu, / naději a sílu svoji; / tobě věrný zůstanu. [: Slovem, srdcem tebe ctíme, / lůžko Pána Ježíše. :]

6. Vyslyš, Bože, naše přání: / až nás tvůj hlas povolá, / aby ústa při skonání / chválu kříže hlásala. [: Slovem, srdcem tebe ctíme, / lůžko Pána Ježíše. :]


M1 2 3

Tx: letáček 1853; B. M. Kulda 1861 – N~: Kniha chorální 1847