Přeskočit na obsah

318B – Kriste Králi, dárce spásy

Noty k písni číslo 318B – Kriste Králi, dárce spásy

1. Kriste Králi, dárce spásy, / přijmi písně pochvaly, / tobě dětí jasné hlasy / hosana dnes zpívaly.

2. Tys věčný král Izraele, / Davidův syn vznešený; / přicházíš k nám jménem Páně, / Králi blahoslavený.

3. Na výsostech tebe slaví / nebešťanů svatý sbor, / tebe člověk v úctě zdraví, / tebe chválí každý tvor.

4. Židé vstříc ti nesli palmy / při tvém slavném příchodu; / my zpíváme tobě žalmy, / slavíme tě v průvodu.

5. Oni tobě vzdali chválu, / když ses na smrt ubíral; / my zvěstujem tvoji slávu, / tys náš nesmrtelný Král.

6. Mile přijals jejich chvály; / mile přijmi i náš zpěv. / Dobrý, milostivý Králi, / věčnou lásku svou nám zjev.


T: hymnus Gloria, laus – N: KSJ 1863