Přeskočit na obsah

320 – Ó slyš a shlédni k nám

Noty k písni číslo 320 – Ó slyš a shlédni k nám

Ó slyš a shlédni k nám, smiluj se, Pane, / neboť jsme zhřešili tobě.

1. Králi nejvyšší, Spasiteli všeho, / oči slzící k tobě pozvedáme, / vyslyš, Kriste náš, ponížené prosby.

Ó slyš a shlédni k nám, smiluj se, Pane, / neboť jsme zhřešili tobě.

2. Pravice Boží, úhelný jsi kámen, / cesta spasení, jistá nebes brána, / omyj ze všech nás skvrny našich hříchů.

Ó slyš a shlédni k nám, smiluj se, Pane, / neboť jsme zhřešili tobě.

3. Bože, prosíme před tvou vznešeností: / Svatým sluchem svým uslyš naše lkání, / všechny proviny odpusť s laskavostí.

Ó slyš a shlédni k nám, smiluj se, Pane, / neboť jsme zhřešili tobě.

4. Viny spáchané tobě vyznáváme, / srdcem zkroušeným také skryté hříchy, / ty, náš Zachránce, odpustíš je vlídně.

Ó slyš a shlédni k nám, smiluj se, Pane, / neboť jsme zhřešili tobě.

5. Bez viny jatý, zlobě nevzpíráš se, / křivým svědectvím vydán za bezbožné, / co jsi vykoupil, zachovej, ó Kriste.

Ó slyš a shlédni k nám, smiluj se, Pane, / neboť jsme zhřešili tobě.

Atténde, Dómine, et miserére, / quia peccávimus tibi.

1. Ad te, Rex summe, ómnium Redémptor, / óculos nostros sublevámus flentes: / exáudi, Christe, supplicántum preces.

Atténde, Dómine, et miserére, / quia peccávimus tibi.

2. Déxtera Patris, lapis anguláris, / via salútis, iánua caeléstis, / áblue nostri máculas delícti.

Atténde, Dómine, et miserére, / quia peccávimus tibi.

3. Rogámus, Deus, tuam maiestátem: / áuribus sacris gémitus exáudi: / crímina nostra plácidus indúlge.

Atténde, Dómine, et miserére, / quia peccávimus tibi.

4. Tibi fatémur crímina admíssa, / contríto corde pándimus occúlta: / tua, Redémptor, píetas ignóscat.

Atténde, Dómine, et miserére, / quia peccávimus tibi.

5. Innocens captus, nec repúgnans ductus, / téstibus falsis pro imppiis damnátus: / quos redemísti, tu consérva, Christe.

Atténde, Dómine, et miserére, / quia peccávimus tibi.


M1

TN: Francie 17. stol.