Přeskočit na obsah

321 – Ó hlavo Těla církve

Noty k písni číslo 321 – Ó hlavo Těla církve

Vstup
1. Ó hlavo Těla církve, / spas, Ježíši, svůj lid / a sjednoť údy živé, / ať smíme podíl mít / u stolu lásky, smíru, / kam volá nás tvůj hlas. / Kéž nalezneš zde víru, / až přijdeš mezi nás.

Před evangeliem
2. Teď, Pane, slovy svými / zasáhni život můj, / ať nikdy skutky zlými / nevolám: Ukřižuj! / Ať štědře bratřím dávám, / co zdarma dostal jsem, / a sloužit nepřestávám / v svědectví pravdivém.

Obětní průvod
3. Bez podoby a krásy, / muž bolesti a ran, / nám zjevil cestu spásy / a život vrací nám. / Víc nemohl jsi dáti. / Co, Pane, já ti dám? / Kéž rád ti darem vrátím / vše, co jsem, vše, co mám.

Přijímání
4. Teď vezměte a jezte, / živte se tělem mým, / vy hladoví, na cestě / slzavým údolím. / Ze smrti život prýští / v bezbřehý oceán. / Dík vzdávám, že smím jísti, / co nabízí mi Pán.

Závěr
5. Sluch dopřej našim díkům, / propusť nás v pokoji. / Dej sílu učedníkům, / ať v zkouškách obstojí / a slávu kříže šíří / slovem i příkladem, / než hříšný svět se smíří / v Ježíši, Synu tvém.


M

T: redakce 1986 – N: H. L. Hassler 1601