Přeskočit na obsah

322 – Před tvou tváří

Noty k písni číslo 322 – Před tvou tváří

Vstup
1. Před tvou tváří stojím, Bože, / před tebou se nelze skrýt, / nic před tebou zatajit. / Hříchem celý malomocný / spínám ruce k tobě, Otci, [: vím, že mě chceš uzdravit. :]

2. Tíha vin mě trápí, Kriste, / klesám jako suchý list / hnaný větrem do všech míst. / Uzdrav mě svým božským tělem, / buď i pro mě Spasitelem. [: Řekni slovo, budu čist. :]

Před evangeliem
3. Obraťte se, Bůh se blíží, / změňte život, teď je čas! / slyším volat Boží hlas. / Kriste, s láskou voláš hříšné, / vážně varuješ však pyšné. [: Šťasten, kdo se smíří včas. :]

Obětní průvod
4. Přijmi, Otče, dary smíru. / Hrubý nevděk našich vin / láskou nahradí tvůj Syn. / V darech i nás proměň, Kriste, / stvoř nám srdce nové, čisté, [: ať jsme novým stvořením. :]

Přijímání
5. Pojďte jíst, tak zveš nás, Pane: / Tělo mé je z nebe chléb, / nesmíte už hladovět! / Dám vám radost, sílu k boji, / dám lék, který rány hojí, [: unaveným nový vzlet. :]

Díky
6. Děkuji ti, živý Kriste, / zázrak se v mé duši stal, / vracíš mi, co hřích mi vzal. / Nebe chceš mít v srdci chudém, / my dva spolu jedno budem. [: Navždy zlo ode mě vzdal. :]

Závěr
7. Uzdraven jsi, nehřeš více, / vlídně napomíná Pán. / Raduji se, nejsem sám. / Kriste, když zlo hlavu zvedá, / láska tvá mi klesnout nedá. [: Ty jsi se mnou. Vytrvám. :]


M

T: J. Vicha 1986 – N: Zd. Pololáník 1986