Přeskočit na obsah

381 – Zahlaď, Bože, mou nepravost

Zpěv při udělování popelce

Noty k písni číslo 381 – Zahlaď, Bože, mou nepravost

Zahlaď, Bože, mou nepravost.

Žalm 51 (50)

Noty k písni číslo 381 – Zahlaď, Bože, mou nepravost

Smiluj se nade mnou, Bože, pro své milosrdenství *,
 pro své velké slitování zahlaď mou nepravost.
Smyj ze mě úpl mou vinu *
 a očisť mě od ho hříchu.
Neboť já svou nepravost uznávám, *
 můj hřích je stále přede mnou.
Jen proti tobě jsem se prohřešil, *
 spáchal jsem, co je před tebou zlé,
takže se ukáže, jak je tvůj rozsudek spravedlivý, *
 že jsi bezúhonný ve svém soudu.
Hle, líbí se ti upřímné srdce, *
 ve skrytu mě učíš moudrosti.
Pokrop mě yzopem, a budu čistý, *
 umyj mě, a budu lejší než sníh.
Odvrať svou tvář od mých hříchů *
 a zahlaď všechny mé viny.
Stvoř mi čisté srdce, Bože, *
 obnov ve mně ducha vytrvalosti.
Neodvrhuj mě od své tváře *
 a neodnímej mi svého Svaho Ducha.
Vrať mi radost ze své ochrany *
 a posilni mou velkodušnost.
Otevři rty, Pane, *
 aby má ústa zvěstovala tvou chválu.
Vždyť nemáš zálibu v oběti, *
 kdybych věnoval žertvu, nebyla by ti milá.
Mou obětí, Bože, je zkroušený duch, *
 zkroušeným a pokorným srdcem, Bože, nepohrdneš.


N: J. Olejník