Přeskočit na obsah

384 – Ó Kriste, pohlédni

Noty k písni číslo 384 – Ó Kriste, pohlédni

1. Ó Kriste, pohlédni, / mou slabost pozvedni, / uslyš, lásky Zdroji, / povzdech duše mojí prosebný!

2. Tys na zem sestoupil, / abys mě vykoupil, / daroval mi sebe, / proto jsi i nebe opustil.

3. Pro hříšnou duši mou / již cestou bolestnou / na Golgotu kráčíš, / cestu kříže značíš krví svou.

4. Tam peklo potíráš / a nebe otvíráš, / pod mých hříchů tíží / na potupném kříži umíráš.

5. Ach, já jsem jedinou / tvých strastí příčinou, / pro mne byl jsi haněn, / velmi byl jsi raněn mou vinou.

6. Tvůj kříž mi spásu dej, / tvá krev mi život vlej, / rána tvého srdce / navždy mě v tvé lásce zachovej.

7. Kéž hříchy opustím / a zvu tě Bohem svým, / po vezdejší pouti / kéž tě obejmouti navždy smím.


M1 2 3 4

TxN: Šteyer 1683