Přeskočit na obsah

385 – Kříži svatý skrze tebe

Noty k písni číslo 385 – Kříži svatý skrze tebe

1. Kříži svatý, skrze tebe / otevřeno je nám nebe / zlobou hříchů zavřené. / Dej nám srdce zkroušené.

2. Kříži svatý, pro mé hříchy / nesl tebe Ježíš tichý; / dej, ať vroucně želím jich, / zanechám již skutků zlých.

3. Kříži svatý, na němž tělo / Spasitele mého pnělo, / vzývám tě a uctívám / v tobě znak své spásy mám.

4. Kříži svatý, na němž hlava / mého Pána spočívala / zohavená, zmučená, / tebe vzývá duše má.

5. Kříži svatý, na němž z boku / Kristova krev v hojném toku / tekla ke spasení nám, / tebe v duchu objímám.

6. Kříži svatý, buď mi v kříži, / když mne těžce k zemi sníží, / podporou a posilou, / pozvedni mne silou svou.

7. Kříži svatý, když mi v boji / nepřátelé zkázu strojí, / ty buď zbraní, štítem mým, / ať nad nimi zvítězím.

8. Kříži svatý, v žalu, plese / k tobě duše moje pne se, / ty jsi povždy jediné / potěšení duše mé.

9. Kříži svatý, ve tvém stínu / ukrývám svou hříšnou vinu. / Svatá krev ran Kristových / smyje skvrnu hříchů mých.

10. Kříži svatý, při skonání / obejmout tě je mé přání, / abych s Kristem podíl měl, / jenž na tobě kdysi pněl.


M1 2 3

TN: BC 1938