Přeskočit na obsah

403 – Hle, vstal již z mrtvých

Noty k písni číslo 403 – Hle, vstal již z mrtvých

1. Hle, vstal již z mrtvých Kristus Pán, / jenž byl nám z Panny čisté dán, / aleluja, aleluja. / Vstal již náš milý spasitel, / vstal již svých věrných těšitel, / aleluja, aleluja.

2. Ó buď mu sláva, chvála, čest, / že nám zas život vrácen jest, / aleluja, aleluja. / Vstal již náš milý spasitel, / vstal již svých věrných těšitel, / aleluja, aleluja.

3. Svým věrným Pán se ukázal, / když v oslaveném těle vstal, / aleluja, aleluja. / Vstal již náš milý spasitel, / vstal již svých věrných těšitel, / aleluja, aleluja.

4. Tím předpověď je splněna / a víra naše stvrzena, / aleluja, aleluja. / Vstal již náš milý spasitel, / vstal již svých věrných těšitel, / aleluja, aleluja.

5. V té velkonoční radosti / dík Bohu vzdejme s vroucností, / aleluja, aleluja. / Vstal již náš milý spasitel, / vstal již svých věrných těšitel, / aleluja, aleluja.

6. My také s Kristem vstaneme / a věčně živi budeme, / aleluja, aleluja. / Vstal již náš milý spasitel, / vstal již svých věrných těšitel, / aleluja, aleluja.


M1 2 3 4

Tx: Pohořelý 1842 – N: tisk z r. 1828