Přeskočit na obsah

406B – Velikonoční oběti

Noty k písni číslo 406B – Velikonoční oběti

1. Velikonoční oběti / pospěšme chválu zapěti, / aleluja, aleluja.

2. Beránek ovce vykoupil, / když muka kříže podstoupil, / aleluja, aleluja.

3. Se smrtí život utkal se, / v podivuhodném zápase, / aleluja, aleluja.

4. Pán žití učinil ten div, / zemřel, a v slávě vládne živ, / aleluja, aleluja.

5. Řekni nám, řekni, Maria, / cos tam u skály spatřila, / aleluja, aleluja.

6. Prázdný hrob, z něhož vstal můj Pán, / a plátno, v němž byl omotán, / aleluja, aleluja.

7. Vstal Kristus, naše naděje, / a zve nás do Galileje, / aleluja, aleluja.

8. Žije náš Král, chcem žíti s ním, / slitovným Králem vítězným, / aleluja, aleluja.


M1 2 3 4

T: sekvence Victimae paschali, složil asi Wipo († 1048) – N: Šteyer 1683