Přeskočit na obsah

408 – Vstalť jest této chvíle

Noty k písni číslo 408 – Vstalť jest této chvíle

1. Vstalť jest této chvíle / náš Vykupitel / z mrtvých Ježíš mile, / světa Spasitel, / pro hříchy jenž naše zmařil se, / rozpjat na kříži, nevinný  / Bůh náš jediný.

2. Zrána časně přišly / k hrobu ženy ctné. / Marie tu stály / velmi truchlivé. / Anděl, jenž tu seděl, zvěst jim děl, / bratřím zvěstovat přikázal, / Bůh že svatý vstal

3. Jenž jsi umřít ráčil, / Kriste laskavý, / by se k tobě vrátil / hříšník váhavý, / vstals dnes z mrtvých slavný, vítězný; / přej nám šťastného skonání, / hříchů poznání.


M1

Tx: sborník Vyšehradské kapituly, pol. 15 stol. – N: Benešovský kancionál 1576