Přeskočit na obsah

410 – Aleluja, církev zpívá

Noty k písni číslo 410 – Aleluja, církev zpívá

Vstup
1. Aleluja, církev zpívá: / Žije, žije, žije Pán! / Křísí srdce neduživá, / volá: Pokoj vám! / Vchází dveřmi zamčenými, / ukazuje pět svých ran. / Kde jdou dva, on třetí s nimi / kráčí nepoznán, / aleluja, nepoznán. /  

Před evangeliem
2. Srdce se jim rozhořelo, / když jim Písma vykládal, / pookřál hned duch i tělo, / lehčeji šli dál. / Když na cestu stíny padnou, / Pane, kéž tě uslyším, / duši skleslou, těžkopádnou / oživ slovem svým, / aleluja, slovem svým!

Obětní průvod
3. Nevíte, že hrůzy smrti / musel zkusit Boží Syn, / aby vešel do své slávy / a vy spolu s ním? / Ty jdeš naší cestou s námi, / i my tvou chcem, Pane, jít. / Nezastaví pekla brány / svatý Boží lid, / aleluja, Boží lid.

Přijímání
4. A když došli k cíli cesty, / Pán se nechal pozvat dál, / poznali ho učedníci, / chléb když rozlámal. / Mrtvý žije, zcela jistě, / je to on, Pán vzkříšený! / Přijď i sem a stoluj, Kriste, / s námi se všemi, / aleluja, se všemi!

Závěr
5. Když Pán zmizel, oni vstali / a šli hlásat lidem všem: / Ježíš žije a je s námi, / chval ho celá zem! / Dnešní svět o tobě neví, / jak tě, Pane, představím? / Víc než ústy, líp než slovy / celým žitím svým, / aleluja, žitím svým.


M

T: J. Hrdlička 1986 – N: Zd. Pololáník 1986