Přeskočit na obsah

412 – Třetího dne vstal Stvořitel

Noty k písni číslo 412 – Třetího dne vstal Stvořitel

1. Třetího dne vstal Stvořitel, / Ježíš, náš Pán a Spasitel. / Radujme se, veselme se.

2. Jdou ženy k hrobu sklíčené / za úsvitu třetího dne / pomazat tělo pohřbené.

3. Zda pravda je to nebo sen? / Hrob Ježíšův je otevřen, / dlí tady skvoucí anděl jen.

4. Ten praví jim: Pán vzkříšen vstal, / svět, smrt i ďábla překonal / a v galilejský kraj se dal.

5. Tu ženám tvář se rozjasní, / hned k apoštolům spěchají / a šťastnou zvěst jim oznámí.

6. Jak jitřní hvězda spanilá / se nová radost rozlila / a do srdce jim vstoupila.

7. I my, již prosti okovů, / jdem hlásat slávu Kristovu, / jenž světu zjednal obnovu.


M1 2 3

Tx: Písně 1522 – N~: Vyšehradský sborník 1410