Přeskočit na obsah

413 – Žije! Kristus povstal z hrobu

Noty k písni číslo 413 – Žije! Kristus povstal z hrobu

1. Žije! Kristus povstal z hrobu, / žije mezi námi znovu! / anděl ženám zvěstoval. / Vyšel z hrobu oslavený, / vizte kámen odvalený, [: v pravdě Kristus z mrtvých vstal. :] Aleluja.

2. Žije! Jan i Petr svědčí, / když tam v prázdném hrobě klečí, / z něhož povstal třetí den. / Nadarmo jej umučili, / stráže k hrobu postavili. [: Vstal a vládne věkům všem. :] Aleluja.

3. Žije! jásá Magdalena, / když se setká potěšena / se vzkříšeným Ježíšem. / Kdo svou vinu pláčem smyje, / znovu se svým Pánem žije, [: nad smrtí je vítězem. :] Aleluja.

4. Žije! žasnou učedníci / s ním do Emauz putující, / když jim chleba rozlámal. / Oči se jim otevřely, / bratřím hned tu zprávu sdělí: [: Ježíš vskutku z mrtvých vstal! :] Aleluja.

5. Žije! apoštolé věří, / když jim od zamčených dveří / známý hlas dí:Pokoj vám! / Tomáš padá na kolena, / pochybnost je rozptýlena: [: Věřím, žes můj Bůh a Pán! :] Aleluja.

6. Žije, vzkříšen Boží mocí! / Slavná píseň velké noci / rozjásat chce celý svět. / Smrt je navždy překonána, / chvalme vzkříšeného Pána [: až na věky věků všech. :] Aleluja.


M1 2 3 4

Tx: VI. Šťastný 1906 – N: J. Bádal 1906