Přeskočit na obsah

415 – Vstoupil Pán v slávu nebeskou

Noty k písni číslo 415 – Vstoupil Pán v slávu nebeskou

Vstup
1. Vstoupil Pán v slávu nebeskou, / aleluja, aleluja, / dovršil cestu pozemskou, / aleluja, aleluja.

2. Naději nám zde zůstavil, / aleluja, aleluja, / a k nebi cestu připravil, / aleluja, aleluja.

Před evangeliem
3. S radostí slyšme slavnou zvěst, / aleluja, aleluja, / že nás tou cestou sám chce vést, / aleluja, aleluja.

4. Z oblaku slávy hovoří, / aleluja, aleluja, / slovem, jímž duše zahoří, / aleluja, aleluja.

Obětní průvod
5. Za Tebou, Kriste, jíti chcem, / aleluja, aleluja, / vše, co jsme, tobě věnujem, / aleluja, aleluja.

6. Denní své dílo, strasti své, / aleluja, aleluja, / i touhu duše žíznivé, / aleluja, aleluja.

Přijímání
7. Ducha své lásky sesíláš, / aleluja, aleluja, / za pokrm sám se duším dáš, / aleluja, aleluja.

8. Ježíši Kriste, sestup k nám, / aleluja, aleluja, / už nyní vládni v nás ty sám, / aleluja, aleluja.


M

Tx N: Rozenplut 1601