Přeskočit na obsah

423 – Přijď, Tvůrce, Duchu Svatý

Noty k písni číslo 423 – Přijď, Tvůrce, Duchu Svatý

1. Přijď, Tvůrce, Duchu Svatý, k nám / a navštiv myslí našich chrám, / z výsosti nebes zavítej, / do duší nám svou milost vlej.

2. Tys Utěšitel právem zván, / tys dar, jenž Bohem věčným dán, / zdroj živý, láskyplný dech, / tys posvěcení myslí všech.

3. Ty sedmi darů studnice, / prst Otcovy jsi pravice, / tys Bohem přislíbený host, / ty dáváš ústům výmluvnost.

4. Rač světlo v mysli rozžehnout, / vlij do srdcí nám lásky proud, / našeho těla slabosti / zhoj silou svojí milosti.

5. Dál nepřítele zapuzuj / a duši pokoj uděluj, / ať vždycky pod vedením tvým / vyhnem se vlivům škodlivým.

6. Nauč nás Boha Otce znát / a Syna jeho milovat / a v tebe, Duchu svatý, zas / důvěřovati v každý čas. / Amen.


M2

T: hymnus Veni, Creator, složil asi Rhabanus Maurus († 856) – N: Zd. Mička 1968