Přeskočit na obsah

481 – Jako vítěz

Noty k písni číslo 481 – Jako vítěz

1. Jako vítěz Pán vstal z hrobu, / ďábla za nás přemoh' zlobu, / strach a hrůzu ze smrti sňal. / Aleluja. / Zajásejme, s církví pějme, / Kristus Pán oslaven vstal. / Aleluja, aleluja.

2. Anděl v záři z výše spěje, / kámen klesá, zem se chvěje, / strážců sbor se na útěk dal. / Aleluja. / Zajásejme, s církví pějme, / Kristus Pán oslaven vstal. / Aleluja, aleluja.

3. Polekána chví se rada, / zří, že marná její zrada, / též že úklad marně se stal. / Aleluja. / Zajásejme, s církví pějme, / Kristus Pán oslaven vstal. / Aleluja, aleluja.

4. Učedníků zástup žasne, / s bázní slyší zprávy šťastné, / pak se v jásot radostný dal. / Aleluja. / Zajásejme, s církví pějme, / Kristus Pán oslaven vstal. / Aleluja, aleluja.

5. Svému Králi jásej, světe, / vzácná teď nám naděj kvete, / Pán zas vrátí, co nám hrob vzal. / Aleluja. / Zajásejme, s církví pějme, / Kristus Pán oslaven vstal. / Aleluja, aleluja.

6. Ježíš Bůh je, Písmo praví, / církev Boží tak ho slaví, / nám hrob prázdný svědectví dal. / Aleluja. / Zajásejme, s církví pějme, / Kristus Pán oslaven vstal. / Aleluja, aleluja.

7. Vyznáváme víru v tebe, / Bůh jsi věčný, spása z nebe, / nejvyšší všech národů král. / Aleluja. / Zajásejme, s církví pějme, / Kristus Pán oslaven vstal. / Aleluja, aleluja.

8. Církvi dán je tímto divem / důkaz, že má v Bohu živém / základ, jenž sám vybudoval. / Aleluja. / Zajásejme, s církví pějme, / Kristus Pán oslaven vstal. / Aleluja, aleluja.

9. Plesá ráj a chválu pěje / Králi věků, jenž se skvěje / oslavou, již Otec mu dal. / Aleluja. / Zajásejme, s církví pějme, / Kristus Pán oslaven vstal. / Aleluja, aleluja.

10. Z hrobů svých také my vstanem, / půjdem s vírou za svým Pánem / cestou, jíž on první se bral. / Aleluja. / Zajásejme, s církví pějme, / Kristus Pán oslaven vstal. / Aleluja, aleluja.


M1–5

T~: Fr. Žák 1915 – N~: V. Říhovský 1919