Přeskočit na obsah

483 – Bratři, nad svým vykoupením

Noty k písni číslo 483 – Bratři, nad svým vykoupením

1. Bratři, nad svým vykoupením / s církví svatou plesejme / Kristu, jenž svým utrpením / spasil nás, dík vzdávejme.

2. „Povstal Kristus slavně z hrobu!“ / anděl ženám zvěstoval, / přemohl náš hřích a zlobu, / život dal, živ opět vstal.

3. Andělskou zvěst oznámili / apoštolé lidem všem, / smrt a muka podstoupili / ve svědectví statečném.

4. Světlo víry ozařuje, / láska duši zahřívá, / naděje nás oblažuje, / že i nám Bůh život dá.

5. Kristus láme pouta smrti, / všechno láskou obnoví, / silnou rukou mocně zdrtí / kruté pekla okovy.

6. K němu všechno: Otče! vzdychá, / on dá hojné milosti, / by nás nezhubila pýcha, / utvrdí nás ve ctnosti.

7. Kriste, k spáse celé země / odložil jsi božskou zář, / dej, ať z hrobu povstaneme / a uzříme tvoji tvář.


M1 2 3 4

Tx: N~: Šteyer 1683