Přeskočit na obsah

484 – Pán Ježíš Kristus

Noty k písni číslo 484 – Pán Ježíš Kristus

1. Pán Ježíš Kristus z mrtvých vstal, / aleluja, aleluja, / moc svoji božskou dokázal, / aleluja, aleluja.

2. Dlel v temném hrobě milý Pán, / aleluja, aleluja, / zemí i nebem oplakán, / aleluja, aleluja.

3. I přišly smutné ženy sem, / aleluja, aleluja, / pomazat tělo balzámem, / aleluja, aleluja.

4. U hrobu vidí anděly, / aleluja, aleluja / z úst jejich radost slyšely, / aleluja, aleluja.

5. Dí ženám: „Kristus opět živ,“ / aleluja, aleluja, / „všem zvěstujte ten velký div,“ / aleluja, aleluja.

6. Již zlomena je pekla mříž, / aleluja, aleluja, / a otevřena nebes říš, / aleluja, aleluja.

7. Nuž všichni Pánu plesejme, / aleluja, aleluja, / chválu a dík mu vzdávejme, / aleluja, aleluja.


M1–5

T~ N: Rozenplut 1601