Přeskočit na obsah

510B – Rač yzopem mě pokropit

Noty k písni číslo 510B – Rač yzopem mě pokropit

1. Rač yzopem mě pokropit, / Pane, ať prost hříchů jsem, / ať neustane stále znít / tvoje chvála v srdci mém. / Smyj ze mě všecku nepravost, / ať jsem nad sníh bělejší, / a do srdce mi vštěpuj cnost, / ať jsem ti vždy milejší.

2. Buď od nás Otec veleben, / tvůrce světa širého; / Syn jeho budiž spolu ctěn, / spása lidu hříšného; / čest buď i Duchu svatému, / sláva, díkůčinění! / Čest, slávu Bohu mocnému / pějme bez ukončení!


M1

T: parafráze antifony Asperges – N: Blahoslav 1852