Přeskočit na obsah

511A – Viděl jsem pramen vody

Noty k písni číslo 511A – Viděl jsem pramen vody

1. Viděl jsem pramen vody, / který vyvěral z chrámu na pravé straně, aleluja. / A všichni, k nimž voda dosáhla, / byli uzdraveni a volají: / Aleluja, aleluja.


M1

T: antifona Vidi aquam – N: J. Olejník 1986