Přeskočit na obsah

511B – Pojď, kajícníku, před oltář

Noty k písni číslo 511B – Pojď, kajícníku, před oltář

1. Pojď, kajícníku, před oltář, / zde je zdroj živé vody, / jež očišťuje duše tvář / a věrným chystá hody; / když na křtu v moci Kristově / svůj hřích jsme vodou smyli, / teď plňme co jsme k obnově / svých duší přislíbili.

2. Jestliže chceš za Kristem jít / do jeho věčné slávy, / pojď ještě dnes, pojď hříchy smýt, / ať duši neotráví! / Obnov ji zde a posilni, / Bůh jí zas vrátí krásu / a jako zrno obilní / přivede v plnost klasu.


M1

T: parafráze antifony Vidi aquam – N ~ : Blahoslav 1852