Přeskočit na obsah

519 – Buďte bdělí

Noty k písni číslo 519 – Buďte bdělí

Vstup
1. Buďte bdělí, Ježíš praví, / šťastný ten, kdo bdí, / příklad panen prozíravých, / ať vás povzbudí. / Připravme i my své lampy, / bije hodina, / k bdění lásky procitněme, / slavnost začíná.

Před evangeliem
2. Kdo má olej do zásoby, / nemusí se bát, / Ježíš umí svými slovy / plamen rozdmýchat. / On mi stále má co říci, / a já prosím jen: / Neuhas knot doutnající, / než noc přejde v den.

Obětní průvod
3. V božím poli ke žni zraje / koukol s pšenicí. / Co jsem já, kam patřím, Pane? / zní hlas kající. / Chléb a víno vyjadřují / touhu duše mé: / Chci být zralým zrnem pro chléb / k věčné hostině.

Přijímání
4. Bohatý stůl plný darů / prostřels dětem svým; / šťastný, koho k hodům lásky / pozve Boží Syn. / Vyjděte vstříc Ženichovi! / nocí volá hlas. / Přistup, komu plamen hoří, / vzdal se, komu zhas.

5. Všude tam, kde trpí, strádá / nemocný náš svět, / dej ať donesem tě, Pane, / jako lék a chléb. / Ty jsi řekl: Podle lásky / svět vás rozpozná; / pomoz církvi putující, / církvi vítězná.

Závěr
6. Na své bratry zadlužené, / Kriste, pohlédni, / v knize života až přečteš / stranu poslední. / Maran atha, v plné slávě / sestup, Pane, již, / tvorstvo sténá nedočkavě, / až je obnovíš.


M

T: J. Hrdlička 1986 – N: Zd. Pololáník 1986