Přeskočit na obsah

521 – Pane, chci být jako ty

Noty k písni číslo 521 – Pane, chci být jako ty

Vstup
1. Pane, chci být jako ty, / chci mít všechny rád, / radovat se, odpouštět, / bližním pomáhat.

Před evangeliem
2. Chci tvým slovům naslouchat, / vždy být statečným, / chci tvou radost rozdávat / bratrům, sestrám svým.

Obětní průvod
3. Chci víc dávat nežli brát / jako ty, můj Pán, / pomáhej mi, Ježíši, / podej mi svou dlaň.

4. Nabízíme, vezmi si / od nás, od dětí / chléb a víno, Ježíši, / dary k oběti.

Přijímání
5. Chci mít stále pro tebe / v srdci místa dost, / vejdi dál. Můj Pán a Bůh, / nejvzácnější host.

Závěr
6. Nashledanou, Ježíši, / potkáme se zas / v každém bližním člověku, / v světě plném krás.


M

T: J. Hrdlička 1986 – N: B. Korejs 1986