Přeskočit na obsah

523 – Ty jsi, Pane, v každém chrámě

Noty k písni číslo 523 – Ty jsi, Pane, v každém chrámě

Vstup
1. Ty jsi, Pane, v každém chrámě, / mezi námi domov máš, / věříme a vyznáváme, / že jsi Bůh a bratr náš. / Jako ty jsi jedno v Otci, / kéž my všichni jedno jsme, / sjednoť naše společenství / v živém těle církve své.

Před evangeliem
2. Nejen chlebem člověk žije, / živ nás, Pane, slovem svým; / mrtvé křísí, uzdravuje, / zjasní v duši každý stín. / Chceme vyjít za tvým hlasem, / slovo v život uvádět, / aby každý tvor byl spasen, / celé lidstvo, celý svět.

Obětní průvod
3. Láska tvoje do krajnosti / rozdává se bratřím svým, / vlévá milost za milostí, / ruší dluhy starých vin. / Co my, hříšní, dát ti smíme? / Málo pojme lidská dlaň. / Sami sebe nabízíme, / všechno naše tvým se staň.

Přijímání
4. Při zázračném nasycení / utišil jsi lidský hlad, / také my jsme připraveni / z tvého stolu pokrm brát. / Vejdi k nám a dej nám ožít / v síle svého života, / dej, ať září z dětí Božích / radost, láska, jistota.

5. V bídě, hladu, umírání / strádá tolik bratří tvých! / Lhostejnost nám vidět brání / tebe trpícího v nich. / Proměň naše živoření, / plané starosti a spěch / v život vzácné, věčné ceny, / kterým obnovit chceš svět.

Závěr
6. Posílal jsi učedníky, / kam jsi toužil přijít sám; / přijmi, Ježíši, mé díky, / že i já jsem k dílu zván. / Nepůjdeme domů sami, / tebe smíme bratřím nést. / Zůstaň, Pane, stále s námi, / buď nám světlem, cestou cest.


M

T: redakce na námět L. Hohoše 1986 – N: M. Schneider-Trnavský 1936