Přeskočit na obsah

584 – Staroslověnské ordinárium J. Olejníka

Noty k písni číslo 584 – Staroslověnské ordinárium J. Olejníka

Hospodi, pomiluj. Hospodi, pomiluj. / Christe, pomiluj. Christe, pomiluj. / Hospodi, pomiluj. Hospodi, pomiluj.

Noty k písni číslo 584 – Staroslověnské ordinárium J. Olejníka

K: Slava ve vyšnich Bohu
S: i na zemli mir člověkom blahovoljenija.
L: Chvalim ťa,
S: blahoslovlájem ťa,
L: klaňajem ti sja,
S: slavoslovim ťa.
L: Chvaly vzdajem tebě velikyje radi slavy tvoje je.
S: Hospodi Bože, Cěsarju nebeskyj, Bože Otče všemohyj.
L: Hospodi Synu jedinorodnyj, Jisuse Christe.
S: Hospodi, Bože, Jahenče Božij, Synu Oteč.
L: Vzemljaj hrěchy všeho mira, pomiluj nas;
S: vzemljaj hrěchy všeho mira, prijmi moljenija naša.
L: Sedaj o desnuju Otca, pomiluj nas.
S: Jako ty jedin svjat,
L: ty jedin Hospod,
S: ty jedin vyšnij.
L+S: Jisuse Christe, se Svjatym Duchem v slavě Boha Otca. Amen.

Noty k písni číslo 584 – Staroslověnské ordinárium J. Olejníka

S: Věruju v jedinoho Boha, Otca všemohucaho, tvorca nebu i zemli, vidimym všem i nevidimym.
L: I v jedinoho Hospodina Jisusa Christa, Syna Božija jedinorodnaho i ot Otca rozenaho prěze všech věk.
S: Boha ot Boha, svět ot světa, Boha jistinna ot Boha jistinnaho,
L: rozena ne stvorjena, jedinosucna Otcu: jimže vša byša. Iže nas radi člověk i našeho radi spasenia sende s nebes
S: i vplti sja ot Ducha Svjata iz Marije Děvy i v člověčisja. Raspjat že za ny pri Pontijscěm Pilatě; mučen i pohreben byst,
L: i vskrse v trerij den po pisaniju, i vzejde na nebo, sědit o desnuju Otca.
S: I paky jmat prijiti se slavoju, sudit živym i mrtvym, jehože cěsarstviju ne budet konca.
L: I v Ducha Svjataho, Hospoda i životvorjacaho: ot Otca i Syna ischoďacaho.
S: S Otcem že i Synem kupno poklaňajema i se slavima: iže hlaholal jest proroky.
L: I v jedinu, svjatuju, katoličsku i apostolsku Církev. Ispovědaju jedino krščenije v opuščenije hrěchov.
S: I čaju vskrsenija mrtvych,
L+S: i života buducaho věka. Amen.

Noty k písni číslo 584 – Staroslověnské ordinárium J. Olejníka

Svjat, Svjat, Svjat Hospod Boh Savaot. / Plna sut nebesa i zemlja slavy tvojeje. / Hosana ve vyšnich. / Blahoslovljen hrjadyj ve jmja Hospodně. / Hosana ve vyšnich.

Noty k písni číslo 584 – Staroslověnské ordinárium J. Olejníka

Jahenče Božij, / vzemljaj hrěchy všeho mira: / pomiluj nas. / Jahenče Božij, / vzemljaj hrěchy všeho mira: / pomiluj nas. / Jahenče Božij, / vzemljaj hrěchyvšeho mira: / daruj nam mir.