Přeskočit na obsah

586 – Pokrop mě yzopem

Noty k písni číslo 586 – Pokrop mě yzopem

Pokrop mě yzopem, a budu očišťěn / umyj mě, a budu bělejší než sníh.

Žalm 51 (50)

Noty k písni číslo 586 – Pokrop mě yzopem

Bože smiluj se nade mnou pro svou slitovnost *
 vyhlaď mou nepravost pro svá nesmírná milosrdenství.
Umyj mě zcela od mé viny *
 a očisti mě od ho hříchu.

Vždyť svou nepravost uznávám *
 a svůj hřích mám neustále před sebou.
Zhřešil jsem proti tobě samému *
 a spáchal jsem, co je u tebe hanebností.

Bože, stvoř mi čisté srdce *
 a obnov ve mně ducha vytrvalosti.
Pane, otevři mé rty *
 a má ústa budou rozhlašovat tvou chválu.

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, *
 jako byla na počátku, i nyní i vždycky †
 a na věky ků. Amen.


M1

T: antifona Asperges – N: J. Olejník 1970