Přeskočit na obsah

587 – Viděl jsem pramen vody

Noty k písni číslo 587 – Viděl jsem pramen vody

Viděl jsem pramen vody, / který vyvěral z chrámu na pravé straně, aleluja. / A všichni, k nimž voda dosáhla, / byli uzdraveni a volají: / Aleluja, aleluja.

Žalm 117 (116)

Noty k písni číslo 587 – Viděl jsem pramen vody

Děkujte Pánu, protože je dobrý, / protože jeho milosrdenství trvá navěky. / Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, / jako byla na počátku, i nyní i vždycky † a na věky věků. Amen.


M1

T: antifona Vidi aquam – N: J. Olejník 1986