Přeskočit na obsah

589 – Na kolena padejme s pokorou

Noty k písni číslo 589 – Na kolena padejme s pokorou

Vstup
1. Na kolena padejme / s pokorou a vroucností, / čest a chválu vzdávejme / Bohu v nebes výsosti. / Oběť jemu obětujme, / za milosti poděkujme, / že nás hříšných nezmařil / a svou láskou obdařil.

Před evangeliem
2. Tebe, Bože, prosíme, / uděl nám všem milost svou, / bychom, co zde slyšíme, / konali vždy s ochotou. / Chraň nás pochyb, chraň nás bludu, / pomoz konat beze studu / vše, co žádá zákon tvůj, / Pane, při nás vždycky stůj.

Obětní průvod
3. Přijmi, Bože, s vlídností / oběť, kterou dítky tvé / nesou tobě z vděčnosti / za milosti nesčetné. / Pomni, že ti podáváme / poklad nejdražší, jejž máme: / Oběť Krista samého, / tvého Syna milého.

Přijímání
4. Z nebe vstoupil na oltář / Ježíš, lidstva Spasitel. / V prostý chléb skryl božskou tvář, / aby mezi námi dlel. / Boha s námi usmiřuje, / onu oběť obnovuje, / na kříži již vykonal, / když svůj život za nás dal.

5. Ejhle, Hosti přemilý, / připraven je stánek tvůj, / Ježíši můj spanilý, / v srdci mém se ubytuj. / Rač mi svoji milost dáti, / abych mohl odolati / svůdným pekla nástrahám, / cestou ctnosti veď mne sám.

Závěr
6. Žehnej, Pane, stádce své, / které padá k nohám tvým, / ochrany dej trvalé / snažně o ni prosícím. / Bez tebe nic nezmůžeme, / cíle svého nedojdeme, / důvěru svou skládáme / v svaté požehnání tvé.


M

Tx N~: 1852