Přeskočit na obsah

591 – Před tebou hlavu sklání

Noty k písni číslo 591 – Před tebou hlavu sklání

Vstup
1. Před tebou hlavu sklání, / ó Bože, zbožný lid, / má slzu na své skráni / a v srdci bol je skryt. / On vědom je si hříchů, / ty odpustíš mu rád, / když odloživ svou pýchu / jich bude litovat.

Před evangeliem
2. Své pravdy svaté sémě / Syn Boží rozséval, / když hostem této země / se na čas krátký stal. / Ten poklad církev chová / a z něho rozdává; / kdo na její dbá slova, / ten věčný život má.

Obětní průvod
3. Pán hříchů našich tíži / vzal za nás na sebe, / teď na oltáře kříži / zas v oběť dát se chce. / S ním vše, co, Pane, máme, / si vezmi za oběť, / a za vše, co ti dáme, / tvou milost chceme zpět.

Přijímání
4. Ó, duše, zaplesejte, / vám k spáse div se stal! / Dík, serafové, vzdejte, / zem, nebe, Boha chval! / Pod chleba, vína znakem / jest Kristus Ježíš sám, / ač nepostižný zrakem, / z oltáře hledí k nám.

5. Vzbuď ve mně touhu, Pane, / teď po pokrmu svém, / nechť tvým se hostem stane / má duše každým dnem; / ať jednou s tebou spolu, / až mine žití strast, / zasednu k tvému stolu, / kde je má pravá vlast.

Závěr
6. Je oběť dokončena, / již domů půjde lid, / a duše posvěcená / boj nový podstoupit. / Své svaté požehnání, / ó, Pane, uděl jí, / ať, věrna do skonání, / tvou vůli vyplní.


M

Tx N: Zpěvník Marie Terezie 1774