Přeskočit na obsah

612 – Uzřely všechny končiny země

Noty k písni číslo 612 – Uzřely všechny končiny země

Uzřely všechny končiny země spásu našeho Boha.


Zd. Pololáník 1988