Přeskočit na obsah

613 – Budou se ti klanět

Noty k písni číslo 613 – Budou se ti klanět

Budou se ti klanět, Hospodine, všechny národy země.


K. Hradil 1986