Přeskočit na obsah

627 – Toto je den

Noty k písni číslo 627 – Toto je den

Toto je den, který učinil Pán, jásejme a radujme se z něho.


K. Bříza 1986